adamska coaching I warsztaty

+48 884 885 404

Polityka Prywatności i plików cookie strony www.adamskawarsztaty.pl

Postanowienia ogólne

 1. Prawo do prywatności traktujemy poważnie. Zależy nam, aby korzystanie ze strony internetowej www.adamskawarsztaty.pl i oferowanych na niej produktów było dla Ciebie bezpieczne i zgodne z prawem. Zapoznaj się z Polityką Prywatności zanim udostępnisz swoje dane.
 2. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO) zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Joanna Adamska, ul. Rynek 11, skr.poczt.17, 05-082 Babice Nowe , zwana dalej “Administratorem”.
 3. Dane osobowe podawane na stronie internetowej www.adamskawarsztaty.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieupoważnionych.
 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi oferowane na stronie www.adamskawarsztaty.pl. Użytkownik jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty dostępnej na stronie www.adamskawarsztaty.pl.
 5. Na użytek tego dokumentu strona internetowa www.adamskawarsztaty.pl zwana jest dalej “stroną internetową” 

Cel i zakres zbierania i przetwarzania danych osobowych

 1. Cel i zakres przetwarzania danych Użytkownika wynikają za każdym razem z udzielonych zgód i przepisów prawa. Administrator zbiera i przetwarza dane w celu:

  a) zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem są usługi i produkty oferowane na stronie internetowej,

  b)  świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronie internetowej, w tym umożliwienie składania zamówień za pomocą formularzy udostępnionych na stronie internetowej,

  c)  marketing bezpośredni produktów i usług oferowanych na stronie internetowej,

  d)  badanie opinii na temat usług i programów oferowanych na stronie internetowej,

  e)  udzielanie odpowiedzi na pytania za pomocą formularzu kontaktu dostępnego na stronie internetowej.

 2. Wykaz powierzeń: Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. home.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  2. MailerLite i MailChimp – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są dane Użytkowinika zapisanego do newslettera,
  3. Coaching Partnerzy sp. z o.o. – w celu korzystania z systemu płatności, jeśli Użytkownik dokonuje zakupu produktu lub usługi,
  4. Taxover Experts Sp. z o.o – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem danych Użytkownika wtedy, gdy wystawiana jest faktura,
  5. Appoint.ly – w celu umawiania konsultacji telefonicznych, w którym przetwarzana są dane kontaktowe Użytkownika.
 3. Przekazujemy  dane osobowe Użytkownika do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

  Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:

  • usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.

  Google Ireland Limited zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield. Poniżej znajdują się linki prowadzące do potwierdzeń uczestnictwa w programie Privacy Shield, gdzie możesz zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.

 4.  Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres, w którym będzie istniała do tego podstawa prawna, tj. do momentu, w którym:
  – Pani/Pana zgoda zostanie cofnięta, jeśli była ona podstawą przetwarzania;
  – przestanie na Administratorze ciążyć obowiązek prawny;

  – ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z wykonaniem usługi;
  w zależności co ma zastosowanie i co nastąpi później.

 5. Uprawnienia osoby, której dotyczą dane osobowe:

  a) Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

  b) Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Dane Użytkownika nie są poddawane profilowaniu.

Dane zbierane automatycznie

 1. Pliki Cookies („ciasteczka”).

Strona może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), zawierające pewne informacje związane z korzystaniem ze strony internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów zakupów. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny. Pliki cookies nie mogą w żaden sposób wyrządzić szkody dla wykorzystywanego urządzenia oraz zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki nie zawierają także żadnych informacji identyfikujących użytkownika strony.

Strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

Pliki tymczasowe

Niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sklepu. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie oraz składanie zamówień a także bezpieczne dokonywanie transakcji. Bez tych plików bezpieczne dokonywanie transakcji byłoby niemożliwe.

Pliki stałe

 • statystyczne – dzięki tym plikom możliwe jest zbieranie informacji na temat korzystania ze strony internetowej, informacje te są przez nas wykorzystywane w celu optymalizacji działania witryny zgodnie z preferencjami jej Użytkowników. 
 • reklamowe – umożliwiają Użytkownikowi witryny otrzymywanie reklamy, dostosowanej na podstawie jego indywidualnych zainteresowań oraz preferencji.
 • społecznościowe – umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta Użytkownik ze stroną internetową.

Blokowanie plików cookies 

W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 1. Google Analytics 

Ważną grupę automatycznie gromadzonych plików cookies stanowią dane dotyczące oglądalności stron gromadzone przez Google Analytics- powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. System Google Analytics może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google używa zebranych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

 1. Piksel konwersji Facebooka

W celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem strony internetowej anonimowo lub pod pseudonimem. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy usługi Newslettera.
 2. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

  Logi obejmują m.in.  adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym . Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 3. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: adamska.warsztaty@gmail.com